İstanbul–TÜRKİYE
0 212 674 10 21-22
0 212 674 10 23

Hizmetlerimiz

Turquality Yönetim Danışmanlığı

Turquality, firmaların kurumsallaşma ve gelişimini sağlayarak uluslararası pazarlarda kendi markaları ile global bir temsilci olabilmeleri için Dünya markası olmaya aday Türk markalarının hibesel olarak desteklenmesi için oluşturulmuş Dünyanın Devlet Destekli İlk ve Tek Markalaşma Programıdır

Yatırım Teşvik Belgesi

Yeni teşvik sistemi ile birlikte Türkiye 6 ayrı bölgeye ayrılmış olup İstanbul dahil olmak üzere Türkiye de bütün illere yeni yapılacak yatırım veya mevcut üretim tesisine ek yatırım yapmak isteyen firmalara aşağıda yer alan destekler bölgesel oranlarda verilmektedir.

Yatırım Teşvik Belgesinin süresi 3 yıldır (1,5 yıl ek süre alınabilir)

Üretim Ve Satış Yapan Firmalara Verilen Destekleri
Hizmet Sektörüne Yönelik Destekler
Dahili İşleme İzin Belgesi

Dahilde işleme rejimi; ihracat amaçlı üretilecek ürünlerin elde edilmesinde kullanılan girdilerin ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın gümrük muafiyetli olarak ithal edilmesine imkan sağlamaktadır.

İşgüm Kontrol Belgesi Alımı
Kapasite Raporu Alımı
TAREKS (Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi)